شاخص کل

1,436,371

-13125 -0.0091
ارزش معاملات خرد

40,429B

-0.201
شاخص هم وزن

397,264

-1082 -0.0027
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

-2,371B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

167

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

115

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
اطلاعات و ارتباطات 114B 304M 173M 592B
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 103B 201M 187M 1,264B
انبوه سازی املاک و مستغلات 73B 128M 165M 1,627B
وسایل ارتباطی 69B 261M 350M 890B
دارویی 68B 167M 133M 1,824B
محصولات کاغذی 54B 147M 83M 205B
ماشین آلات و تجهیزات 43B 186M 127M 695B
لاستیک و پلاستیک 40B 215M 136M 421B
محصولات چرمی 15B 189M 272M 291B
فنی و مهندسی 13B 120M 369M 127B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
فلزات اساسی -1,190B 118M 141M 4,485B
سرمایه گذاریها -631B 108M 118M 2,590B
شیمیایی -590B 122M 176M 4,715B
بیمه و بازنشستگی -362B 181M 183M 1,151B
فرآورده های نفتی -278B 133M 203M 3,384B
بانکها و موسسات اعتباری -159B 154M 165M 1,536B
خودرو و قطعات -148B 150M 161M 2,737B
استخراج کانه های فلزی -126B 134M 156M 1,293B
چندرشته ای صنعتی -101B 113M 131M 274B
عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم -87B 65M 92M 229B
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
دلار / ریال 274550 0.005 1400/07/29
طلا گرم 18 عیار 11504000 0.007 1400/07/29
پوند / ریال 379200 0.005 1400/07/29
یورو / ریال 319670 0.005 1400/07/29
طلا مثقال 18 عیار 49820000 0.007 1400/07/29
سکه 1 گرمی 22000000 0.002 1400/07/29
یوان چین / ریال 43050 0.005 1400/07/29
سکه طرح جدید 117790000 0.007 1400/07/29
درهم / ریال 74770 0.005 1400/07/29
نیم سکه 59500000 0.003 1400/07/29
ربع سکه 35000000 0.003 1400/07/29
لیر ترکیه / ریال 30200 -0.013 1400/07/29
سکه طرح قدیم 113520000 0.005 1400/07/29
طلا (دلار/ انس) 1781 0.007 1400/07/28
نقره (دلار/ انس) 24 0.026 1400/07/28
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
وسپهر 368 -66% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
ومعادن 189 6% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کپارس 5191 90% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کباده 917 83% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
ممسنی -5 -108% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
لسرما 662 60% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وارس -11 -106% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
تملت 234 6% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
لخانه 339 14% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
بزاگرس 108 19% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فجوش -4383 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
غپونه 414 15% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
زشریف 199 72% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
شکبیر 7253 174% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وغدیر 503 60% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
وکادو 119 3,656% 1400/07/28 3 ماهه 1401/03/31
ثاصفا -11 -111% 1400/07/28 12 ماهه 1400/06/31
وسقم -261 -165% 1400/07/28 12 ماهه 1400/06/31
اپرداز 357 -75% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کرازی 84 48% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فافق 72 50% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
غشوکو 298 661% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
لپیام -68 -143% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
سمایه -8756 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
نتوس 21 155% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شپلی 72 0% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
ثاباد 13 -97% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
سفانو 2671 67% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شتوکا 976 67% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وامیر 3944 50% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وسین 426 -44% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
افرا 467 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
ونیکی 1367 48% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
نوین 374 -68% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
ثمسکن 34 -86% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
وسدید 2 -75% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وسپه 932 49% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
معیار -50 -325% 1400/07/28 12 ماهه 1400/06/31
ولراز -45 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
قاسم 165 -52% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وتوسم 1677 -36% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
سمتاز 1066 38% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
بپیوند 348 24% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شاوان 13840 255% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وبانک 126 -58% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
تکنار 75 -35% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کازرو -17 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
تپولا -53 -213% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کطبس 3310 54% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
خموتور 178 -8% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شلیا 2166 127% 1400/07/28 12 ماهه 1400/05/31
ثنام 13 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
خکاوه 779 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شسم 221 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
گپارس -118 -155% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کترام 1042 43% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
میدکو -9 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
سیدکو 207 -53% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
دفرا 1722 95% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
ونیرو 11 -96% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وپخش 71 -24% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فولاژ 982 74% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
شلرد -4 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
پلوله -87 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
سجام 97 0% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
فاما 589 18% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
خودکفا -146 -242% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فملی 1242 156% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
خکار 92 106% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فنفت -46 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کشرق 1441 43% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
پلاسک 7 141% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
خعمرا 15 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
کیسون 101 -92% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
آریان -1 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
آریا 7094 62% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
غسالم 87 128% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
سامان 532 44% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
فافزا 832 119% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
وثنو 604 -42% 1400/07/28 12 ماهه 1400/06/31
وامین 1204 79% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
دعبید 923 38% 1400/07/28 9 ماهه 1400/09/30
دهدشت -5 0% 1400/07/28 6 ماهه 1400/12/29
داراب 3 -51% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
وخارزم 183 -69% 1400/07/27 3 ماهه 1401/03/31
سکرما 1671 95% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
اعتلا 1483 38% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
وآتوس -75 0% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
خفنر 185 294% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
لبوتان 914 36% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
ولتجار 76 10% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
حرهشا -38 0% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
وصنا 1846 70% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
حرهور 347 341% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
حآسا 276 147% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
جهرم 7 28% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
فکمند 55 -65% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
قطران 731 105% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
کزغال 1524 3% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
بیوتیک 467 81% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
وملت 101 72% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
غبهار 315 13% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
سفاسی -58 0% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
گوهران 917 68% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
غبشهر 1496 369% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
تکشا 363 -78% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
سلار 603 845% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
ختوقا -12 -135% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
شتران 334 129% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
ساینا -181 -109% 1400/07/27 9 ماهه 1400/09/30
شستا 12 -96% 1400/07/27 3 ماهه 1401/03/31
فایرا 1504 105% 1400/07/27 6 ماهه 1400/12/29
ثشاهد 1397 407% 1400/07/27 مجمع 1400/03/31
سصوفی 1393 109% 1400/07/26 6 ماهه 1400/12/29
هجرت 2057 141% 1400/07/26 6 ماهه 1400/12/29
غدانه 155 -11% 1400/07/26 6 ماهه 1400/09/30
ومهان 1963 36% 1400/07/26 6 ماهه 1400/12/29
غاذر 497 10% 1400/07/26 6 ماهه 1400/12/29
جوین 242 70% 1400/07/26 12 ماهه 1400/04/31
بمپنا 286 62% 1400/07/26 6 ماهه 1400/12/29
وهنر 66 -75% 1400/07/26 9 ماهه 1400/09/30
کهمدا 922 84% 1400/07/25 مجمع 1400/03/31
بجهرم 59 69% 1400/07/25 6 ماهه 1400/12/29
کفپارس 275 4,181% 1400/07/25 9 ماهه 1400/09/30
وکبهمن 2497 144% 1400/07/25 6 ماهه 1400/12/29
ساربیل 1950 40% 1400/07/25 9 ماهه 1400/09/30
تپمپی 282 262% 1400/07/25 3 ماهه 1401/03/31
انرژی 200 34% 1400/07/25 6 ماهه 1400/12/29
فارس 1347 84% 1400/07/25 مجمع 1400/03/31
ساروج 1283 45% 1400/07/25 9 ماهه 1400/09/30
غچین 413 41% 1400/07/25 3 ماهه 1401/03/31
خراسان 7580 165% 1400/07/25 6 ماهه 1400/12/29
واحیا -48 0% 1400/07/24 3 ماهه 1401/03/31
غمینو 214 23% 1400/07/22 6 ماهه 1400/12/29
سفار 2292 36% 1400/07/22 6 ماهه 1400/12/29
سرود 1879 147% 1400/07/22 6 ماهه 1400/12/29
چکاوه 94 111% 1400/07/21 6 ماهه 1400/12/29
شپنا 337 1% 1400/07/21 3 ماهه 1400/12/29
شبندر 326 201% 1400/07/21 3 ماهه 1399/12/29
شبریز 1291 130% 1400/07/21 3 ماهه 1400/12/29
سخاش 5106 74% 1400/07/21 6 ماهه 1400/12/29
شراز 5130 16% 1400/07/21 3 ماهه 1400/12/29
وبوعلی 1039 -45% 1400/07/21 6 ماهه 1400/11/30
فبستم 110 250% 1400/07/20 9 ماهه 1400/09/30
ارشک 1500 -26% 1400/07/19 9 ماهه 1400/09/30
وفتخار -428 -136% 1400/07/19 6 ماهه 1400/12/29
وآیند -1410 0% 1400/07/19 3 ماهه 1400/12/29
وخارزم 1179 286% 1400/07/18 مجمع 1400/03/31
شاوان 6834 694% 1400/07/18 3 ماهه 1400/12/29
سخزر 1514 154% 1400/07/18 6 ماهه 1400/12/29
ولقمان 7 -99% 1400/07/17 9 ماهه 1400/09/30
حکشتی 724 169% 1400/07/17 مجمع 1400/03/31
کفرآور 1045 532% 1400/07/17 12 ماهه 1400/05/31
غچین 1150 44% 1400/07/12 12 ماهه 1400/03/31
وآفر 2894 -49% 1400/07/12 9 ماهه 1400/09/30
واعتبار 1566 336% 1400/07/12 مجمع 1400/04/31
وسبحان 692 6% 1400/07/12 مجمع 1400/04/31
غمارگ 818 1,102% 1400/07/12 6 ماهه 1400/09/30
چخزر 1149 29% 1400/07/11 6 ماهه 1400/12/29
وجامی 648 34% 1400/07/11 مجمع 1400/04/31
کهمدا 922 84% 1400/07/10 12 ماهه 1400/03/31
بتک 115 -6% 1400/07/07 مجمع 1399/12/29
ولصنم 482 -58% 1400/07/02 9 ماهه 1400/09/30
فلات -3 -113% 1400/06/31 6 ماهه 1400/09/30
وکادو 2069 308% 1400/06/31 مجمع 1400/03/31
فبیرا -55 0% 1400/06/31 6 ماهه 1400/09/30
شزنگ 848 88% 1400/06/31 9 ماهه 1400/08/30
چکاپا 198 151% 1400/06/31 9 ماهه 1400/08/30
کفرآور 922 458% 1400/06/31 12 ماهه 1400/05/31
پترول 186 -95% 1400/06/31 3 ماهه 1401/02/31
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
اعتلا 1400/07/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
قجام 1400/07/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/03/31
پکویر 1400/07/28 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
دی 1400/07/28 لغو دعوت مجمع 1399/12/29
شسم 1400/07/28 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
کگاز 1400/07/28 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/12/29
غچین 1400/07/28 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/03/31
وپارس 1400/07/28 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
وپارس 1400/07/28 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
غدشت 1400/07/29 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/03/31
غنوش 1400/08/01 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کدما 1400/08/01 دعوت به مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) 1399/12/29
بفجر 1400/08/01 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
غنوش 1400/08/01 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
کفرآور 1400/08/03 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/05/31
بمیلا 1400/08/03 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کنگار 1400/08/04 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کنگار 1400/08/04 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/12/29
خموتور 1400/08/05 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شسینا 1400/08/05 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شسینا 1400/08/05 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
ختراک 1400/08/05 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
حفاری 1400/08/06 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
قنقش 1400/08/06 لغو دعوت مجمع 1399/12/29
ومهان 1400/08/08 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بکام 1400/08/08 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ولشرق 1400/08/09 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
بپاس 1400/08/10 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
شفن 1400/08/10 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
پیزد 1400/08/10 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
فجام 1400/08/12 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
قشهد 1400/08/16 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/06/31
دعبید 1400/08/16 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
شتوکا 1400/08/19 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وستهران 1400/09/03 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/06/31