شاخص کل

1,357,092

-6846 -0.005
ارزش معاملات خرد

41,757B

-0.118
شاخص هم وزن

372,495

-1680 -0.0045
وضعیت نمادها
خالص ورود پول حقیقی

-2,683B

سرانه خرید حقیقی
(میلیون ریال)

184

سرانه فروش حقیقی
(میلیون ریال)

150

وضعیت جریان پول گروه‌ها
نام خالص ورود پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
بانکها و موسسات اعتباری 282B 229M 207M 3,639B
انبوه سازی املاک و مستغلات 58B 100M 145M 1,017B
استخراج زغال سنگ 36B 174M 157M 216B
حمل و نقل انبارداری و ارتباطات 22B 163M 168M 902B
ماشین آلات و تجهیزات 16B 107M 148M 382B
پیمانکاری صنعتی 10B 136M 97M 99B
فنی و مهندسی 7B 121M 570M 150B
دستگاههای برقی 5B 88M 97M 224B
لاستیک و پلاستیک 3B 157M 92M 169B
محصولات چوبی 2B 75M 51M 24B
نام خالص خروج پول سرانه خرید حقیقی سرانه فروش حقیقی ارزش معاملات
هتل و رستوران -1,444B 199M 681M 2,141B
شیمیایی -662B 130M 175M 3,580B
فلزات اساسی -284B 180M 147M 2,375B
زراعت و خدمات وابسته -208B 99M 111M 568B
چندرشته ای صنعتی -200B 124M 137M 835B
فرآورده های نفتی -199B 124M 185M 1,175B
سرمایه گذاریها -171B 213M 151M 1,210B
خودرو و قطعات -151B 131M 178M 2,367B
استخراج کانه های فلزی -141B 115M 195M 1,424B
واسطه گریهای مالی و پولی -91B 88M 222M 334B
طلا و ارز
نام آخرین قیمت تغییر تاریخ
پوند / ریال 389020 -0.01 1400/09/09
یورو / ریال 329090 0.059 1400/09/09
طلا مثقال 18 عیار 54330000 -0.011 1400/09/09
یوان چین / ریال 45680 -0.013 1400/09/09
سکه 1 گرمی 23200000 -0.004 1400/09/09
طلا (دلار/ انس) 1785 -0.004 1400/09/08
نقره (دلار/ انس) 22 -0.01 1400/09/08
درهم / ریال 78840 0.05 1400/09/09
لیر ترکیه / ریال 22700 -0.022 1400/09/09
سکه طرح جدید 125610000 -0.012 1400/09/09
نیم سکه 65500000 -0.008 1400/09/09
ربع سکه 38200000 -0.008 1400/09/09
طلا گرم 18 عیار 12534000 -0.013 1400/09/09
دلار / ریال 289410 0.05 1400/09/09
سکه طرح قدیم 123550000 -0.012 1400/09/09
نماد عملکرد تغییر تاریخ دوره عملکرد سال مالی
ثجوان -29 -133% 1400/09/08 مجمع 1400/06/31
لخزر 5875 58% 1400/09/07 6 ماهه 1400/12/29
سپاها 1317 290% 1400/09/06 مجمع 1400/06/31
شکف -600 0% 1400/09/06 3 ماهه 1400/12/29
وامید 864 468% 1400/09/06 9 ماهه 1400/10/30
شتولی -1028 0% 1400/09/06 3 ماهه 1400/12/29
وساغربی 270 -32% 1400/09/06 12 ماهه 1400/06/31
حپارسا 3824 180% 1400/09/06 مجمع 1400/06/31
وسیستا -271 -170% 1400/09/05 12 ماهه 1400/06/31
وسخراج -268 -166% 1400/09/03 12 ماهه 1400/06/31
ثغرب 176 1,156% 1400/09/03 12 ماهه 1400/06/31
ثامان 561 73% 1400/09/03 12 ماهه 1400/06/31
تمحرکه -28 -113% 1400/09/03 6 ماهه 1400/12/29
بشهاب 1681 15% 1400/09/02 6 ماهه 1400/12/29
خوساز 19 56% 1400/09/02 6 ماهه 1400/12/29
وسخراش -272 -171% 1400/09/02 12 ماهه 1400/06/31
وسمرکز -303 -176% 1400/09/02 12 ماهه 1400/06/31
دسانکو 240 53% 1400/09/01 6 ماهه 1400/12/29
ثپردیس 222 28% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
ثتران 232 78% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
وسصفا -278 -170% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
وسکرشا -278 -192% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
بموتو 8501 105% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
فباهنر 2482 132% 1400/09/01 6 ماهه 1400/12/29
سیلام 5 -30% 1400/09/01 9 ماهه 1400/10/30
تکنو -99 0% 1400/09/01 6 ماهه 1400/12/29
رمپنا 358 7% 1400/09/01 6 ماهه 1401/01/31
مرقام -984 0% 1400/09/01 12 ماهه 1400/06/31
شغدیر 6822 208% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
بفجر 365 -32% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
ثقزوی -125 0% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
بالاس 174 80% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
ثرود 270 588% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
رتکو -283 0% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
ثاباد -2 -100% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
سهگمت 2060 36% 1400/08/30 9 ماهه 1400/10/30
بکاب 1089 48% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
حپترو 120 416% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
غگل 350 284% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
وثخوز 280 0% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
بوعلی 5794 168% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
کترام 1039 43% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
بالبر 410 280% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
کقزوی 1118 0% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
شپارس 533 8% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
قیستو 931 634% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
قمرو 590 230% 1400/08/30 3 ماهه 1401/04/31
نمرینو 1586 7,291% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
خوساز 19 56% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
شفارا 89 2,130% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
قپیرا 48 -29% 1400/08/30 3 ماهه 1401/04/31
چنوپا 3377 0% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
وایرا 482 -72% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
فسرب 44 199% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
وسزنجان -273 -168% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
وتعاون 66 0% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
شبندر 591 124% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
ثشرق 122 15% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
ثجنوب 382 32% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
شبصیر 10108 380% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
شپدیس 21314 122% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
ولپارس 164 -40% 1400/08/30 9 ماهه 1400/10/30
اپال 775 0% 1400/08/30 9 ماهه 1400/10/30
وسکرمان -278 -168% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
اتکام 702 77% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
سلار 629 886% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
لطیف 1933 34% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
بخاور 188 -81% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
بکهنوج -269 0% 1400/08/30 9 ماهه 1400/10/30
وبرق 368 -61% 1400/08/30 12 ماهه 1400/06/31
زکشت 699 75% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
غکورش 1924 10% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
شکام 1454 132% 1400/08/30 6 ماهه 1400/12/29
فخالص 9 -98% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
کیمیاتک 1356 40% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
تماوند 92 284% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
گدنا 197 446% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
اوان 184 4% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
ثالوند 780 121% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
غنیلی -24 0% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
شگامرن 202 0% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
وسرضوی -260 -166% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
وحافظ 37 -30% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
شتران 328 125% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
لوتوس 535 45% 1400/08/29 9 ماهه 1400/10/30
گکیش 88 -80% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
شراز 10570 66% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
کیمیا 1233 285% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
ولراز -55 0% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
کورز 3689 8% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
خکمک 2 -39% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
خریخت 26 178% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
جوین 67 127% 1400/08/29 3 ماهه 1401/04/31
قلرست 203 -36% 1400/08/29 3 ماهه 1401/04/31
دلقما 137 -95% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
سشرق 939 177% 1400/08/29 مجمع 1400/06/31
کحافظ 116 55% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
فلامی 1350 49% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
فنوال 1431 67% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
فجام 177 36% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
دزهراوی 103 99% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
شسم 224 0% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
سبجنو 3184 106% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
خرینگ 519 70% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
حرهور 339 331% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
وسفارس -253 -3% 1400/08/29 12 ماهه 1400/06/31
ورازی 12 0% 1400/08/29 6 ماهه 1400/12/29
قاروم 4141 188% 1400/08/29 مجمع 1400/04/31
قچار 159 180% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
نتوس 16 89% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
جوین 242 70% 1400/08/27 مجمع 1400/04/31
شاروم 583 157% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
افرا 455 -3% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
کصدف 224 0% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
آبین 31 31% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
شصدف 1676 231% 1400/08/27 6 ماهه 1400/12/29
قتربت 432 0% 1400/08/27 3 ماهه 1401/04/31
زگلدشت 334 8% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
وسخوز -265 -169% 1400/08/26 12 ماهه 1400/06/31
جم پیلن 13080 257% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
آرمان -123 -188% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
وساشرقی -277 -170% 1400/08/26 12 ماهه 1400/06/31
بگیلان 673 49% 1400/08/26 12 ماهه 1400/06/31
خریخت 32 178% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
سکرد 326 57% 1400/08/26 مجمع 1400/06/31
پدرخش 102 -74% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
کفرا 1003 25% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
خمهر 85 3,942% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
دروز 56 -50% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
فوکا 585 61% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
کطبس 3385 57% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
میهن -133 0% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
دتولید 21 -95% 1400/08/26 6 ماهه 1400/12/29
دسبحان 681 1% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
آ س پ 74 -47% 1400/08/25 12 ماهه 1400/06/31
سدشت 1339 21% 1400/08/25 12 ماهه 1400/06/31
فمراد 203 -63% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
دتماد 3428 63% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
خلنت 1229 120% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
قجام -28 0% 1400/08/25 3 ماهه 1401/03/31
غناب -76 -192% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
قمرو 1767 166% 1400/08/25 مجمع 1400/04/31
دابور 1527 20% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
شمواد 1650 0% 1400/08/25 6 ماهه 1400/06/31
شمواد 2295 0% 1400/08/25 9 ماهه 1400/06/31
پسهند 1495 26% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
ثنظام 3 -100% 1400/08/25 12 ماهه 1400/06/31
زاگرس 17199 59% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
نشار 3435 190% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
رتاپ 294 21% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
وحکمت -148 -247% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
فافق 80 68% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
سراما -288 -2,031% 1400/08/25 6 ماهه 1400/12/29
شاوان 14862 281% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
فجهان 295 165% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
تکنار 46 -60% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
قشهد 1023 372% 1400/08/24 12 ماهه 1400/06/31
شمواد 1113 0% 1400/08/24 3 ماهه 1400/06/31
قنیشا 1472 180% 1400/08/24 12 ماهه 1400/06/31
کسرام -26 0% 1400/08/24 12 ماهه 1400/06/31
خپویش 1500 2,733% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
شگویا 815 161% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
خمحور -3 -179% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
فخوز 1344 85% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
وسبحان 39 26% 1400/08/24 3 ماهه 1401/04/31
ولنوین 201 30% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
وگستر -1533 -143% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
وثوق 43 -56% 1400/08/24 3 ماهه 1401/04/31
ثعتما -95 -107% 1400/08/24 6 ماهه 1400/12/29
شکبیر 7472 182% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
خراسان 7583 165% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
مداران 614 61% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
شصفها 4991 102% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
کسعدی 400 70% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
کپشیر 435 63% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
شمواد -812 -394% 1400/08/23 9 ماهه 1399/06/31
شمواد -4 0% 1400/08/23 12 ماهه 1399/06/31
شجم 1078 176% 1400/08/23 12 ماهه 1400/06/31
رافزا 2929 -9% 1400/08/23 6 ماهه 1400/12/29
توریل 61 -83% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
قپیرا 420 144% 1400/08/22 مجمع 1400/04/31
خصدرا 68 1,596% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
ختراک 290 84% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
زمگسا 1035 79% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
کرماشا 4045 128% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
ساوه 3468 56% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
جهرم 9 61% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
داراب 8 24% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
کوثر 264 -58% 1400/08/22 6 ماهه 1400/12/29
کبافق 434 1,937% 1400/08/20 6 ماهه 1400/12/29
خمحرکه 5 -61% 1400/08/20 6 ماهه 1400/12/29
شلعاب 72 222% 1400/08/20 6 ماهه 1400/12/29
قتربت 2111 591% 1400/08/20 مجمع 1400/04/31
وجامی 160 -6% 1400/08/19 3 ماهه 1401/04/31
ثنور 17 -90% 1400/08/19 3 ماهه 1401/03/31
خزر 249 63% 1400/08/19 6 ماهه 1400/12/29
بیوتیک 552 114% 1400/08/19 6 ماهه 1400/12/29
پیزد 1917 -10% 1400/08/19 6 ماهه 1400/12/29
دلر 4047 150% 1400/08/18 6 ماهه 1400/12/29
وثنو 605 -41% 1400/08/18 مجمع 1400/06/31
فاراک 50 246% 1400/08/18 12 ماهه 1400/06/31
پلاسک 5 92% 1400/08/18 6 ماهه 1400/12/29
قهکمت 392 45% 1400/08/18 12 ماهه 1400/06/31
کلر 1611 -42% 1400/08/18 6 ماهه 1400/12/29
نطرین 61 -9% 1400/08/18 6 ماهه 1400/12/29
غدیس 868 91% 1400/08/18 6 ماهه 1400/12/29
حپارسا 3824 180% 1400/08/17 12 ماهه 1400/06/31
سایرا -416 0% 1400/08/17 12 ماهه 1400/06/31
قاروم 4141 188% 1400/08/17 12 ماهه 1400/04/31
حبندر 412 932% 1400/08/17 6 ماهه 1400/12/29
غگلستا 344 57% 1400/08/16 6 ماهه 1400/12/29
پخش 1162 109% 1400/08/16 6 ماهه 1400/12/29
قلرست 1789 39% 1400/08/16 12 ماهه 1400/04/31
سکرد 326 57% 1400/08/16 12 ماهه 1400/06/31
اجداد 428 25% 1400/08/16 6 ماهه 1400/09/30
ما 744 24% 1400/08/16 6 ماهه 1400/12/29
زقیام 66 48% 1400/08/15 6 ماهه 1400/12/29
زدشت 538 84% 1400/08/15 6 ماهه 1400/12/29
دشیری 1480 -82% 1400/08/15 6 ماهه 1400/12/29
کایتا 47 0% 1400/08/15 12 ماهه 1400/06/31
وکار 436 300% 1400/08/15 مجمع 1399/12/29
وامید 866 87% 1400/08/15 6 ماهه 1400/10/30
دالبر 703 4% 1400/08/14 6 ماهه 1400/12/29
ولکار 116 -37% 1400/08/13 6 ماهه 1400/12/29
غپآذر 962 63% 1400/08/13 6 ماهه 1400/12/29
فجر 1871 26% 1400/08/12 6 ماهه 1400/12/29
شاملا 1907 39% 1400/08/12 6 ماهه 1400/12/29
سپاها 1318 290% 1400/08/12 12 ماهه 1400/06/31
سغرب 1032 41% 1400/08/12 6 ماهه 1400/12/29
دکیمی 632 62% 1400/08/11 6 ماهه 1400/12/29
قشکر 4 -39% 1400/08/11 12 ماهه 1400/06/31
سدور 159 108% 1400/08/11 6 ماهه 1400/12/29
فسپا 1577 9% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
ثاصفا -11 -111% 1400/08/10 12 ماهه 1400/06/31
سبهان 3325 4% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
کنور 1206 60% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
شدوص 1667 190% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
کورز 5593 63% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
غپینو 62 -26% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
قمرو 1767 182% 1400/08/10 12 ماهه 1400/04/31
کسعدی 418 77% 1400/08/10 6 ماهه 1400/12/29
نماد تاریخ مجمع موضوع سال مالی
وصنعت 1400/09/10 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/05/31
ولساپا 1400/09/10 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
ولساپا 1400/09/10 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
قزوین 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
سدشت 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
بگیلان 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
جهرم 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
داراب 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
فسا 1400/09/13 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
غپینو 1400/09/14 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
غپینو 1400/09/14 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بهیر 1400/09/14 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وثخوز 1400/09/14 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
فسازان 1400/09/14 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ما 1400/09/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
جم پیلن 1400/09/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
خبنیان 1400/09/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
اوان 1400/09/15 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
اوان 1400/09/15 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
وستهران 1400/09/17 تنفس مجمع فوق العاده 1401/06/31
کتوسعه 1400/09/17 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/09/30
واحیا 1400/09/17 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1401/03/31
شجم 1400/09/17 دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 1400/06/31
سشرق 1400/09/17 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/06/31
سشرق 1400/09/17 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/06/31
خریخت 1400/09/17 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
ثنور 1400/09/18 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1401/03/31
مدیریت 1400/09/18 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/09/30
حتاید 1400/09/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کخاک 1400/09/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بخاور 1400/09/20 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
کفرا 1400/09/21 دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 1400/12/29
بهیر 1400/09/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
چکارن 1400/09/22 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29
تمحرکه 1400/09/23 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1399/12/29
کرمان 1400/10/06 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/03/31
نوری 1400/10/08 دعوت‌ به مجمع ‌عادی ‌بطور فوق ‌العاده 1400/12/29